Όροι συναλλαγών


Αξία pip για το χρυσό

Η τιμή του pip για τον χρυσό υπολογίζεται ανάλογα με το εμπορικό όγκο.

Συνεπώς, η τιμή του pip θα είναι ίση με $1 στη συναλλαγή ενός lot· κατά τη συναλλαγή 10 lots, 1 pip θα είναι ίσο με $10, κ.λπ.

Το μέγεθος tick για το #GOLD είναι 10 pips.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους