Điều kiện giao dịch


Cổ phiếu

Để tính toán ký quỹ cho cổ phiếu, bạn cần biết quy mô giao dịch và giá cổ phiếu.
 
Ví dụ, tổng giá cổ phiếu là 47 đô la với quy mô giao dịch là 5 lô.
 
Khi tính toán, bạn nên tính đến 1 lô = 100 cổ phiếu. Đòn bẩy tiêu chuẩn cho cổ phiếu là 1:20.
 
Tiếp theo, chúng tôi tính toán giá trị pip bằng công thức: giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu (quy mô giao dịch) và chia cho 20 (đòn bẩy là 1:20)
 
$ 47 * 500 cổ phiếu (5 lô) / 20 = $ 1,175

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn