Όροι συναλλαγών


Μετοχές

Για να υπολογίσετε το περιθώριο για μετοχές, πρέπει να γνωρίζετε το μέγεθος της συναλλαγής και την τιμή της μετοχής.

Για παράδειγμα, η τιμή της μετοχής ανέρχεται συνολικά στα 47 $ με το μέγεθος της συναλλαγής να είναι 5 lots.

Κατά τον υπολογισμό, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι 1 lot = 100 μετοχές. Η τυπική μόχλευση για μετοχές είναι 1:20.

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε την τιμή pip χρησιμοποιώντας τον τύπο: η τιμή της μετοχής πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των μετοχών (μέγεθος συναλλαγής) και διαιρείται με 20 (η μόχλευση είναι 1:20)

47 $*500 μετοχές (5 lots)/20 = 1.175 $

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους