Điều kiện giao dịch


Vàng (GOLD)

Để tính toán mức ký quỹ cho vàng, bạn cần biết quy mô giao dịch, giá vàng và đòn bẩy.
 
Ví dụ: quy mô giao dịch là 4 lô, giá vàng là 904 đô la và đòn bẩy là 1: 100 (vì vàng có đòn bẩy tiêu chuẩn là 1: 100).
 
Khi tính lợi nhuận, hãy tính đến 1 lot = 100 ounce.
 
Tiếp theo, chúng tôi sử dụng công thức: giá vàng nhân với số ounce (quy mô giao dịch) và chia cho 100 (đòn bẩy 1: 100).
 
$ 904 * 400 ounce (4 lô) / 100 = $ 3,616

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn