Dịch vụ công ty


Một nhà giao dịch PAMM và một nhà đầu tư PAMM có nhận được một phần lợi nhuận lãi suất hàng năm không?

Có, cả nhà giao dịch PAMM và nhà đầu tư PAMM đều nhận được lợi nhuận lãi suất hàng năm tương ứng với cổ phần của họ trong tài khoản của nhà đầu tư PAMM.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn