Υπηρεσίες εταιρείας


Λαμβάνουν ένας συναλλασσόμενος PAMM και ένας επενδυτής PAMM μέρος του ετήσιου κέρδους επιτοκίου;

Ναι, τόσο ένας συναλλασσόμενος PAMM όσο και ένας επενδυτής PAMM λαμβάνουν το ετήσιο κέρδος επιτοκίου ανάλογο με τις μετοχές τους στον λογαριασμό του συναλλασσομένου PAMM.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους