Tài khoản thực MT5


Tôi có thể tham gia một cuộc thi như gửi tiền InstaForex Lotus hoặc Chancy bằng tài khoản MT5 của mình không?

Không, các cuộc thi không áp dụng cho tài khoản MT5.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn