Câu hỏi kỹ thuật


Tôi không có quyền truy cập vào nền tảng giao dịch ngay bây giờ. Có thể chốt giao dịch theo bất kỳ cách nào khác không?

Để chốt giao dịch, bạn có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại hoặc qua trò chuyện trực tiếp. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số tài khoản, một từ mã hóa và một phiếu đặt lệnh. Với thông tin này, người quản lý hỗ trợ khách hàng sẽ có thể đóng giao dịch của bạn theo cách thủ công với mức giá hiện tại kèm theo chú thích "Đã đóng lệnh bởi đại lý".

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn