Các cuộc thi


InstaForex tổ chức các cuộc thi của mình vào thời gian nào?

GMT + 02 được sử dụng làm thời gian tiêu chuẩn cho các cuộc thi và giao dịch quyền chọn. Việc chuyển đổi sang thời gian mùa hè / mùa đông được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ - vào Chủ nhật thứ hai trong tháng Ba và Chủ nhật đầu tiên trong tháng Mười Một.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn