Διαγωνισμοί


Τι ώρα πραγματοποιεί η InstaForex τους διαγωνισμούς της;

Το GMT+02 χρησιμοποιείται ως η τυπική ώρα για διαγωνισμούς και συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης. Η μετάβαση στη θερινή/χειμερινή ώρα πραγματοποιείται με βάση τα αμερικανικά πρότυπα - τη δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου και την πρώτη Κυριακή τον Νοέμβριο.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους