Tiền thưởng


Tại sao phần thưởng Coupon bị hủy?

Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng mà không cần thông báo, vì lý do đó, chúng tôi khuyến nghị không đưa tiền thưởng vào tính toán lợi nhuận của chiến lược kinh doanh. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả việc Ngừng tiền thưởng, vì tiền thưởng đã tặng là toàn bộ tài sản của Công ty cho đến khi nó được sử dụng bằng cách mở số lô yêu cầu.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn