Xác minh


Làm cách nào để ẩn dữ liệu nhạy cảm?

Bạn có thể che một phần thẻ ngân hàng của mình bằng một dải giấy, chỉ để lại 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối cùng được hiển thị. Phần còn lại của các chữ số của thẻ không được để bị che mất. Chụp ảnh thẻ sao cho đảm bảo rằng tất cả các góc và cạnh đều được nhìn thấy rõ ràng.

Thực hiện tương tự với mặt sau của thẻ. Sử dụng hai dải giấy để ẩn hình ảnh phản chiếu của số thẻ (nếu có) và che mã CVC2 / CVV2. Chụp ảnh sao cho tất cả các góc và cạnh của thẻ được nhìn thấy rõ ràng.

Hoặc có thể làm cách khác. Bạn có thể chụp ảnh thẻ ngân hàng của mình mà không cần che lại chữ số. Sau đó, mở ảnh thẻ bằng bất kỳ trình chỉnh sửa đồ họa nào và che các dữ liệu nhạy cảm. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã làm một ví dụ về một bức ảnh như sau:

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn