Επαλήθευση


Πώς μπορώ να αποκρύψω τα ευαίσθητα δεδομένα;

Μπορείτε να καλύψετε ένα μέρος της τραπεζικής σας κάρτας με μια λωρίδα χαρτιού, αφήνοντας ορατά μόνο τα πρώτα 6 και τα τελευταία 4 ψηφία. Τα υπόλοιπα ψηφία της κάρτας πρέπει να παραμένουν ακάλυπτα. Τραβήξτε μια φωτογραφία της κάρτας διασφαλίζοντας ότι όλες οι γωνίες και οι άκρες φαίνονται καθαρά.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το πίσω μέρος της κάρτας. Χρησιμοποιήστε δύο λωρίδες χαρτιού για να αποκρύψετε μια κατοπτρική εικόνα του αριθμού της κάρτας (εάν υπάρχει) και να καλύψετε τον κωδικό CVC2/CVV2. Τραβήξτε μια φωτογραφία με όλες τις γωνίες και τις άκρες να φαίνονται καθαρά.

Υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνετε. Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία της τραπεζικής σας κάρτας χωρίς να την καλύψετε με λωρίδες. Στη συνέχεια, ανοίξτε τη φωτογραφία της κάρτας με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών και καλύψτε τα ευαίσθητα δεδομένα. Για τη διευκόλυνσή σας, φτιάξαμε ένα παράδειγμα τέτοιας φωτογραφίας:

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους