Xác minh


Tôi đã nạp tiền nhưng tôi không muốn xác minh thẻ ngân hàng của mình. Tôi có thể lấy lại tiền bằng cách nào?

Bạn cần liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng hoặc Phòng Tài chính của chúng tôi, sử dụng bất kỳ phương thức liên lạc nào thuận tiện cho bạn. Kiểm tra các tùy chọn liên hệ có sẵn tại đây. Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tiến hành.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn