Thủ tục mở tài khoản


Làm thế nào để khôi phục mã pin?

Để khôi phục mã PIN, bạn cần đi tới Cài đặt tài khoản > Thông tin cá nhân.

Để khôi phục mã PIN, bạn cần:

- tải lên bản scan / ảnh của tài liệu nhận dạng của bạn;

- chỉ ra từ mã hiệu;

- để xác định thời gian thuận tiện cho việc liên hệ với bạn qua điện thoại *, các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi yêu cầu.

 * các chuyên gia sẽ liên hệ với bạn theo số điện thoại bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn