Thủ tục mở tài khoản


Cách khôi phục mật khẩu điện thoại (từ mã hiệu)?

Để khôi phục từ mã hiệu, bạn cần gửi yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ khách hàng tại [email protected]. Thư của bạn nên có:

- Số tài khoản;

- từ mã hiệu mới;

- bản scan / ảnh đính kèm tài liệu nhận dạng của bạn;

- Thời gian thuận tiện để liên hệ với bạn qua điện thoại.

* các chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi yêu cầu.

* các chuyên gia sẽ liên hệ với bạn theo số điện thoại bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn