Support service
×

Cách nhận tiền thưởng Câu lạc bộ

Để nhận tiền thưởng Câu lạc bộ, bạn nên nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình và sau khi tiền gửi của bạn được ghi có, hãy gửi yêu cầu tại đây.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""