Support service
×

Quy tắc rút tiền thưởng Câu lạc bộ là gì?

Tiền thưởng Câu lạc bộ chỉ có thể được rút sau khi giao dịch MUA hoặc BÁN hoàn tất. Tổng khối lượng giao dịch phải bằng X * 3 lô InstaForex, trong đó X = tổng khối lượng tiền thưởng nhận được. Đối với các tài khoản được mở bằng đơn vị tiền tệ RUR, việc tính toán khối lượng giao dịch được thực hiện theo công thức: X * 3/50 (các lô InstaForex).

Nếu có tiền thưởng Câu lạc bộ và 30% tiền thưởng Chào mừng hoặc Tiền thưởng cố định trong tài khoản, thì tổng số tiền thưởng sẽ được nhận.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""