Support service
×

Cách kích hoạt tiền thưởng trên Coupon

Để kích hoạt phần thưởng trên Coupon, bạn cần chấp nhận các điều khoản thỏa thuận tiền thưởng trên trang tiếp theo, xác định số tài khoản và mật khẩu của bạn để ủy quyền và đặt một phiếu thưởng mà bạn muốn kích hoạt.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""