Support service
×

Thủ tục nhận tiền thưởng Coupon là gì?

Các coupon được đối tác của công ty cung cấp cho khách hàng của họ. Có nghĩa là nếu đối tác không cung cấp cho bạn một coupon, bạn không thể nhận được loại tiền thưởng này.

Bạn có thể sử dụng trang này để nhận thêm thông tin về phần thưởng coupon.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""