Support service
×

Tại sao phần thưởng Coupon bị hủy?

Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng mà không cần thông báo, vì lý do đó, chúng tôi khuyến nghị không đưa tiền thưởng vào tính toán lợi nhuận của chiến lược kinh doanh. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả việc Ngừng tiền thưởng, vì tiền thưởng đã tặng là toàn bộ tài sản của Công ty cho đến khi nó được sử dụng bằng cách mở số lô yêu cầu.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""