Support service
×

Tại sao phần thưởng Coupon bị hủy?

Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng mà không cần thông báo, vì lý do đó, chúng tôi khuyến nghị không đưa tiền thưởng vào tính toán lợi nhuận của chiến lược kinh doanh. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả việc Ngừng tiền thưởng, vì tiền thưởng đã tặng là toàn bộ tài sản của Công ty cho đến khi nó được sử dụng bằng cách mở số lô yêu cầu.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""