Support service
×

Có thể đăng ký tài khoản để nhận Tiền thưởng StartUp bằng đơn vị tiền tệ nào?

Chỉ tài khoản USD mới có thể tham gia vào chiến dịch tiền thưởng.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""