Support service
×

Tôi nhận được email thông báo rằng tài khoản của tôi không thể tham gia vào chiến dịch. Tại sao tôi không thể nhận tiền thưởng?

Phần thưởng StartUp chỉ có thể được nhận bởi khách hàng mới, những người chưa bao giờ mở tài khoản trong công ty của chúng tôi hoặc trong trường hợp thiếu hồ sơ số dư trong 6 tháng qua. Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng e-mail: [email protected]


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""