Support service
×

Tôi nhận được email thông báo rằng tài khoản của tôi không thể tham gia vào chiến dịch. Tại sao tôi không thể nhận tiền thưởng?

Phần thưởng StartUp chỉ có thể được nhận bởi khách hàng mới, những người chưa bao giờ mở tài khoản trong công ty của chúng tôi hoặc trong trường hợp thiếu hồ sơ số dư trong 6 tháng qua. Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng e-mail: [email protected]


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""