Support service
×

Tại sao số tiền thưởng tôi nhận được khác với số tiền đã hứa trong chiến dịch?

Thật không may, một lượng tiền thưởng tín dụng được xác định bởi các hệ thống riêng biệt.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""