Support service
×

Tại sao số tiền thưởng tôi nhận được khác với số tiền đã hứa trong chiến dịch?

Thật không may, một lượng tiền thưởng tín dụng được xác định bởi các hệ thống riêng biệt.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""