Support service
×

Ai được nhận Tiền thưởng Chào mừng 100% ?

Mọi khách hàng InstaForex đều có quyền nhận tiền thưởng với số tiền bằng 100% số tiền đã gửi. Đây là tiền thưởng một lần không thể được ghi có vào tài khoản giao dịch đã nhận được từ các loại tiền thưởng khác. Phần thưởng Chào mừng 100% có sẵn cho các tài khoản đã hoàn thành xác minh hai cấp.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""