Support service
×

Tại sao tiền thưởng 100% bị hủy?

Tiền thưởng 100%  bị hủy bỏ khi rút tiền từ tài khoản giao dịch. Ngoài ra, tiền thưởng sẽ tự động bị hủy bỏ trong trường hợp tổng số vốn chủ sở hữu ít hơn 120% số tiền thưởng.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""