Support service
×

Tại sao tiền thưởng 100% bị hủy?

Tiền thưởng 100%  bị hủy bỏ khi rút tiền từ tài khoản giao dịch. Ngoài ra, tiền thưởng sẽ tự động bị hủy bỏ trong trường hợp tổng số vốn chủ sở hữu ít hơn 120% số tiền thưởng.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""