Support service
×

Các quy tắc rút tiền thưởng là gì?

Tiền thưởng 30% chỉ có thể được rút sau khi giao dịch MUA hoặc BÁN hoàn tất. Tổng khối lượng của các giao dịch phải bằng X * 3 lô InstaForex, trong đó 'X là tổng số tiền thưởng đã nhận (tổng số tiền của tất cả tiền thưởng bao gồm cả tiền thưởng bị hủy hoặc bị mất một phần).'

Đối với tài khoản bằng RUR, khối lượng giao dịch được tính theo công thức sau X * 3/30 (lô InstaForex). Đối với tài khoản được mở bằng EUR, công thức như sau: X * 3 * 1,4 (các lô InstaForex). Chỉ có thể rút toàn bộ số tiền thưởng, không thể rút một phần. Bất kỳ lợi nhuận nào được thực hiện trên số tiền thưởng có thể được rút ra mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Thí dụ:

'Một khách hàng đã gửi 1.000 đô la. Sau khi gửi yêu cầu nhận tiền thưởng, 300 đô la tiền thưởng đã được ghi có vào tài khoản. Để có thể rút tiền thưởng, khách hàng phải hoàn thành các giao dịch với tổng khối lượng 300 đô la * 3 = 900 lô InstaForex.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""