Support service
×

Tại sao Tiền thưởng 55% bị hủy sau khi rút tiền?

Trong trường hợp rút tiền khiến tổng số tiền của tất cả quỹ tiền thưởng (bao gồm cả tiền thưởng bị hủy) vượt quá 55% số tiền ký quỹ miễn phí trong tài khoản giao dịch, thì phần thưởng bằng chênh lệch giữa các giá trị này sẽ bị hủy bỏ. Để tránh việc hủy bỏ tiền thưởng vượt quá số tiền rút, vui lòng hạn chế rút tiền nếu số tiền thưởng trong tài khoản vượt quá số tiền thưởng cho phép đối với số tiền ký quỹ miễn phí trong tài khoản giao dịch.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""