Support service
×

Tại sao Tiền thưởng 55% bị hủy sau khi rút tiền?

Trong trường hợp rút tiền khiến tổng số tiền của tất cả quỹ tiền thưởng (bao gồm cả tiền thưởng bị hủy) vượt quá 55% số tiền ký quỹ miễn phí trong tài khoản giao dịch, thì phần thưởng bằng chênh lệch giữa các giá trị này sẽ bị hủy bỏ. Để tránh việc hủy bỏ tiền thưởng vượt quá số tiền rút, vui lòng hạn chế rút tiền nếu số tiền thưởng trong tài khoản vượt quá số tiền thưởng cho phép đối với số tiền ký quỹ miễn phí trong tài khoản giao dịch.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""