Support service
×

Tôi có thể hủy giao dịch đã sao chép nếu tôi cho rằng giao dịch đó có khả năng không sinh lời không?

Bạn có thể đóng một giao dịch đã sao chép trong InstaTrader, nhưng bạn không thể hủy nó.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""