Support service
×

Tôi có thể hủy giao dịch đã sao chép nếu tôi cho rằng giao dịch đó có khả năng không sinh lời không?

Bạn có thể đóng một giao dịch đã sao chép trong InstaTrader, nhưng bạn không thể hủy nó.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""