Support service
×

Một nhà giao dịch đã thực hiện một giao dịch có lãi. Một Người theo dõi đã sao chép giao dịch, thay đổi thủ công và chịu lỗ. Vậy Nhà giao dịch có nhận được hoa hồng cho giao dịch không?

Không, rất tiếc, nhà giao dịch sẽ không nhận được hoa hồng cho giao dịch này.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""