Support service
×

Nhà đầu tư PAMM có thể kích hoạt dịch vụ chương trình đối tác PAMM không?

Có, nhà đầu tư PAMM có thể làm điều đó trong cài đặt hồ sơ PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""