Support service
×

Nhà giao dịch PAMM có thể thay đổi quy mô hoa hồng cho đối tác PAMM không?

Có, các khoản đầu tư vào tài khoản của nhà giao dịch PAMM trước khi người đó thay đổi quy mô hoa hồng sẽ được xử lý theo mức hoa hồng do nhà giao dịch PAMM đặt trước đó. Một nhà giao dịch PAMM không thể làm cho hoa hồng ít hơn 10%.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""