Υπηρεσίες εταιρείας


Μπορεί ένας επενδυτής PAMM να αλλάξει το μέγεθος της προμήθειας για έναν συνεργάτη PAMM;

Ναι, οι επενδύσεις που ήταν στον λογαριασμό ενός επενδυτή PAMM πριν αλλάξει το μέγεθος της προμήθειας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την προμήθεια που είχε καθοριστεί προηγουμένως από έναν επενδυτή PAMM. Ένας επενδυτής PAMM δεν μπορεί να κάνει την προμήθεια μικρότερη από 10%.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους