Dịch vụ công ty


Nhà giao dịch PAMM có thể thay đổi quy mô hoa hồng cho đối tác PAMM không?

Có, các khoản đầu tư vào tài khoản của nhà giao dịch PAMM trước khi người đó thay đổi quy mô hoa hồng sẽ được xử lý theo mức hoa hồng do nhà giao dịch PAMM đặt trước đó. Một nhà giao dịch PAMM không thể làm cho hoa hồng ít hơn 10%.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn