Support service
×

Tôi có thể trở thành đối tác PAMM bằng cách nào?

Để đăng ký với hệ thống PAMM với tư cách là đối tác PAMM, cần phải kích hoạt chương trình liên kết của hệ thống PAMM cho tài khoản đã có của nhà đầu tư PAMM hoặc đăng ký tài khoản mới làm đối tác PAMM bằng cách chọn tùy chọn đối tác PAMM trong mẫu đăng ký.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""