Support service
×

Các bước đăng ký trong Chương trình liên kết PAMM

1. Đăng ký hệ thống với tư cách là đối tác PAMM.
 
2. Chọn tài khoản nhà giao dịch PAMM bạn muốn thu hút các nhà đầu tư. Bạn nên chọn tùy chọn Trở thành đại lý tại trang danh sách giám sát trong phần hệ thống PAMM của Tủ khách hàng. Chức năng này nên được bật cho mọi tài khoản PAMM bạn chọn.
 
3. Ngay sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một đường dẫn liên kết và các tiện ích (widgets) cho mọi tài khoản nhà giao dịch PAMM của bạn. Bạn có thể sử dụng chúng để giới thiệu các nhà đầu tư đến các tài khoản PAMM.
 
4. Nhà đầu tư theo đường dẫn liên kết của bạn và quyết định đầu tư vào tài khoản nhà giao dịch PAMM mà bạn đã chọn.
 
5 Nếu khoản đầu tư này thành công, bạn có thể nhận tới 80% lợi nhuận của nhà giao dịch.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""