Support service
×

Đối tác PAMM có thể truy cập số liệu thống kê nào?

Đăng ký trong hệ thống PAMM với tư cách là đối tác PAMM, bạn có quyền truy cập vào Tủ đối tác của InstaForex. Nó chứa dữ liệu thống kê tiêu chuẩn so với Tủ đối tác thông thường và số liệu thống kê về các khoản đầu tư được giới thiệu. Chọn tùy chọn thống kê PAMM trong menu bên trái của Tủ đối tác, bạn sẽ thấy thống kê các khoản đầu tư hiện tại hoặc đã hoàn thành của các nhà đầu tư đã thu hút.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""