Support service
×

Sau thời gian nào, số tiền mà chủ tài khoản gửi sẽ được hiển thị trong Giám sát tài khoản PAMM?

Trung bình, mất khoảng 2-3 giờ (làm mới một lần trong 3 giờ) để hiển thị thông tin trên biểu đồ, hoặc 5-10 phút để hiển thị thông tin trong danh sách theo dõi.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""