Support service
×

Sau thời gian nào, số tiền mà chủ tài khoản gửi sẽ được hiển thị trong Giám sát tài khoản PAMM?

Trung bình, mất khoảng 2-3 giờ (làm mới một lần trong 3 giờ) để hiển thị thông tin trên biểu đồ, hoặc 5-10 phút để hiển thị thông tin trong danh sách theo dõi.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""