Support service
×

Nhà đầu tư PAMM có thể là chủ sở hữu tài khoản liên kết thông qua tài khoản nhà đầu tư PAMM đã được mở không?

Hiện tại, không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc nhận hoa hồng từ tài khoản PAMM. Tuy nhiên, các tài khoản đó cần tuân thủ các quy tắc chung của chương trình liên kết InstaForex.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""