Support service
×

Nhà đầu tư PAMM có thể là chủ sở hữu tài khoản liên kết thông qua tài khoản nhà đầu tư PAMM đã được mở không?

Hiện tại, không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc nhận hoa hồng từ tài khoản PAMM. Tuy nhiên, các tài khoản đó cần tuân thủ các quy tắc chung của chương trình liên kết InstaForex.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""