Support service
×

Tôi có thể đầu tư tiền thưởng vào tài khoản nhà giao dịch PAMM không?

Bạn chỉ có thể đầu tư tiền thưởng bằng số tiền của chính mình vào tài khoản giao dịch của nhà giao dịch PAMM. Nếu bạn chỉ đầu tư một phần tiền thưởng, thì phần còn lại của tiền thưởng sẽ tự động bị hủy khi hoàn thành khoản đầu tư đó.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""