Support service
×

Tài khoản đã nhận tiền thưởng có thể đăng ký làm nhà giao dịch PAMM không? Và điều gì sẽ xảy ra với tiền thưởng?

Một tài khoản có tiền thưởng có thể được đăng ký làm tài khoản của nhà giao dịch PAMM. Tiền thưởng sẽ không bị hủy bỏ, nhưng sẽ được coi là tiền của nhà giao dịch PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""