Support service
×

Một nhà giao dịch PAMM và một nhà đầu tư PAMM có nhận được một phần lợi nhuận lãi suất hàng năm không?

Có, cả nhà giao dịch PAMM và nhà đầu tư PAMM đều nhận được lợi nhuận lãi suất hàng năm tương ứng với cổ phần của họ trong tài khoản của nhà đầu tư PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""