Support service
×

Nhà giao dịch PAMM có thể vô hiệu hóa dịch vụ PAMM (từ chối tham gia giám sát) không?

Rất tiếc, bạn không thể hủy kích hoạt tùy chọn này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký với hệ thống PAMM với tư cách là người tham gia khác (nhà đầu tư PAMM hoặc nhà giao dịch PAMM, hoặc ngược lại), bạn chỉ cần mở một tài khoản giao dịch mới. InstaForex không đặt bất kỳ giới hạn nào đối với số lượng tài khoản giao dịch đã mở. Ngay sau đó, tùy chọn "" Ẩn tài khoản khỏi giám sát "" sẽ được khởi chạy và nó cho phép bạn xóa tài khoản khỏi danh sách giám sát.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""