Support service
×

Nhà giao dịch PAMM có thể vô hiệu hóa dịch vụ PAMM (từ chối tham gia giám sát) không?

Rất tiếc, bạn không thể hủy kích hoạt tùy chọn này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký với hệ thống PAMM với tư cách là người tham gia khác (nhà đầu tư PAMM hoặc nhà giao dịch PAMM, hoặc ngược lại), bạn chỉ cần mở một tài khoản giao dịch mới. InstaForex không đặt bất kỳ giới hạn nào đối với số lượng tài khoản giao dịch đã mở. Ngay sau đó, tùy chọn "" Ẩn tài khoản khỏi giám sát "" sẽ được khởi chạy và nó cho phép bạn xóa tài khoản khỏi danh sách giám sát.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""