Support service
×

Dữ liệu cá nhân nào của Nhà đầu tư được hiển thị cho nhà giao dịch PAMM?

Số tài khoản, điện thoại và email được chỉ định khi đăng ký bởi nhà đầu tư PAMM với hệ thống PAMM sẽ hiển thị đối với nhà giao dịch PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""