Support service
×

Tài khoản tiền tệ nào được yêu cầu để tham gia vào hệ thống PAMM?

Hiện tại, chỉ có thể đăng ký các tài khoản giao dịch bằng đô la Mỹ trong hệ thống PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""