Support service
×

Làm cách nào để đăng ký cuộc thi sắc đẹp Miss Insta Asia?

1. Đơn đăng ký tham gia được đăng trên trang web chính thức của cuộc thi.

2. Thời gian đăng ký từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 1 tháng 9 năm 2021. Người dùng có thể đăng ký trong thời gian cuộc thi.

3. Ban quản lý cuộc thi có quyền từ chối thí sinh tham gia mà không cần giải thích.

4. Thí sinh đoạt giải các mùa thi trước không được tham gia Miss Insta Asia 2020 mùa thứ tư.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""