Support service
×

Làm cách nào để đăng ký cuộc thi sắc đẹp Miss Insta Asia?

1. Đơn đăng ký tham gia được đăng trên trang web chính thức của cuộc thi.

2. Thời gian đăng ký từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 1 tháng 9 năm 2021. Người dùng có thể đăng ký trong thời gian cuộc thi.

3. Ban quản lý cuộc thi có quyền từ chối thí sinh tham gia mà không cần giải thích.

4. Thí sinh đoạt giải các mùa thi trước không được tham gia Miss Insta Asia 2020 mùa thứ tư.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""