Support service
×

Công bố kết quả cuộc thi

Kết quả của cuộc thi được công bố trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc và tất cả các bước kiểm tra cần thiết.
 
InstaForex có quyền công bố thông tin về kết quả của cuộc thi, lễ trao giải và các sự kiện liên quan khác trên trang web của công ty www.instaforex.com  cũng như sử dụng các định dạng phương tiện khác nhau (bao gồm cả định dạng nghe nhìn).


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""