Support service
×

InstaForex tổ chức các cuộc thi của mình vào thời gian nào?

GMT + 02 được sử dụng làm thời gian tiêu chuẩn cho các cuộc thi và giao dịch quyền chọn. Việc chuyển đổi sang thời gian mùa hè / mùa đông được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ - vào Chủ nhật thứ hai trong tháng Ba và Chủ nhật đầu tiên trong tháng Mười Một.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""