Support service
×

Người chiến thắng được xác định như thế nào?

1. Tất cả các giao dịch của người dự thi được tự động đóng theo giá hiện hành vào cuối mỗi vòng của cuộc thi.

2. Chủ sở hữu của các khoản tiền gửi lớn nhất được tuyên bố là người chiến thắng.

3. Nếu kết quả của cuộc thi cho thấy hai thí sinh có số tiền gửi bằng nhau, Công ty có quyền phân định vị trí của hai thí sinh này trong bảng xếp hạng.

4. Những người chiến thắng cuộc thi đồng ý cho công bố họ và tên của họ.

5. Công ty có quyền từ chối đăng ký bất kỳ người dự thi nào mà không cần giải thích, cũng như loại bất kỳ người tham gia nào trong hoặc sau cuộc thi trên cơ sở bằng chứng trực tiếp và gián tiếp về việc người dự thi tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào với quỹ giải thưởng.

6. Công ty có quyền không ghi có quỹ giải thưởng nếu người dự thi tích lũy quỹ giải thưởng trên một hoặc một số tài khoản giao dịch.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""