Support service
×

Một người tham gia cuộc thi Nhà giao dịch May mắn có hơn 10 lệnh mở, tại sao anh ta không bị loại?

Xếp hạng được cập nhật 5 phút một lần. Số dư được cập nhật mỗi phút. Điều này liên quan đến việc thông tin trong tài khoản không có thời gian đồng bộ với cơ sở dữ liệu kịp thời. Do đó, nếu một người tham gia đóng một giao dịch và mở một giao dịch mới trong vài giây, cả hai giao dịch sẽ được phản ánh trong xếp hạng, mặc dù một trong số chúng đã bị đóng.

Không ai có thể làm sai các quy tắc, nếu Công ty phát hiện bất kỳ vi phạm nào. Mọi thí sinh vi phạm quy định sẽ bị loại.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""